Informatie

Obs Die Heenetrecht is een openbare school. Sinds 1 januari 2009 maakt onze school deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen. Kortweg OcTHO. In totaal maken de 8 openbare scholen binnen de gemeente Tholen deel uit van deze stichting. De naam Die Heenetrecht verwijst naar een stukje Oud-Vossemeerse historie. De Eendracht (Schelde-Rijnkanaal) kende in die tijd vele kleine aftakkingen. Op de inmiddels polder geworden oude kreek is onze school gebouwd.

STAR
Op Die Heenetrecht werken we vanuit de STAR- methode aan sociaal-emotionele vorming. De STAR-methode die wij hanteren is in opdracht van NBB (Nederlandse Basketbal Bond) ontwikkeld en is volledig gericht op onderstaande kernwaarden: S = Sportiviteit T = Teamwork A = Acceptatie R = Respect Deze sportieve normen en waarden worden onder de aandacht gebracht bij de kinderen via lessenreeksen in de klas. Om deze waarden op de juiste manier en vanuit de juiste gedachte over te kunnen brengen, hebben de leerkrachten een workshop/ training gevolgd en is deze aan het begin van het schooljaar ook aan de ouders aangeboden bij de informatieavond. Dezelfde trainers komen vier keer een workshop geven in groep 4,5,6 en groep 7,8. Met de kinderen van groep 1,2,3 worden de kernwaarden in de groep met de eigen leerkrachten verkend. Bij de start van het schooljaar, gaan de Gouden Weken van groepsvorming van start. Er is in de weken tot aan de Herfstvakantie veel aandacht voor de kernwaarden van STAR en het vormen van een groep. Aan de hand van de activiteiten in de groep wordt er een groepsplan gedrag opgesteld, zodat de kinderen hier op maat op begeleid kunnen worden. De anti-pest coördinator (Sandra Wijs) en de Intern begeleider (Gerda Wichertjes) zijn voor alle groepen het aanspreekpunt om dit verder vorm te geven.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT