Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.
Jaarlijks wordt het scholplan vertaald in een jaarplan, afgesloten met een jaarverslag.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Kalender

Klik hier om de kalender te openen. 

Vakantierooster

Klik hier om het vakantierooster 2020-2021 te openen.

Aanvraagformulier verlof

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Sociale Media Protocol

Sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school. Ze kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Klik hier voor het protocol Sociale Media

Privacyverklaring

De scholen en het stafkantoor binnen OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen
(OcTHO) nemen privacy serieus. In een privacyverklaring leggen wij (OcTHO) uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor
zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Klik hier voor de privacyverklaring

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT