AC

De AC op OBS Die Heenetrecht

OBS Die Heenetrecht heeft een niet-verplichte Activiteitencommissie (AC). Deze raad is aan school verbonden als tussenstation tussen het team van school en de ouders. Deze groep ouders helpt dan met name de school bij het organiseren van allerlei feesten en activiteiten op school. Het team en de AC zal tevens regelmatig een beroep doen op andere (groot-)ouders om hulp te bieden.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alles wat er speelt op en rond school, is eigenlijk elke groep wel vertegenwoordigd door 1 of meerdere ouders in de AC. Mocht u dus eens een vraag of opmerking hebben, en de OR zou daar uitkomst in kunnen bieden, schroom dan niet en neem dan aub contact op met een van de leden van de AC. Dagelijks kunt u vast wel een van de leden (Birgit, Patricia, Anouska of Patrick) tegenkomen op het schoolplein, en anders kunt u de telefoonnummers vinden in de schoolgids (zowel papier als digitaal op de site). Wij kunnen dan eea meenemen in 1 van de vergaderingen die er gehouden worden tussen de OR en het team van school. Zo ongeveer eens per 2 maanden zijn er vergaderingen, maar mocht er iets dringend zijn, dan kunt u er van op aan, dat hier snel contact zal worden gezocht met de directeur van school, of 1 van de leerkrachten. Na overleg met de betrokkenen ontvangt u dan vanzelfsprekend een terugkoppeling.

Naast het formele gedeelte van het zoeken naar oplossingen van opmerkingen van ouders, is de voornaamste taak van de AC eigenlijk het mede-organiseren cq ondersteunen van de diverse activiteiten die er op school plaatsvinden. Want naast het leren, wat zeer belangrijk is op school, is een verzetje op zijn tijd ook heel belangrijk voor de kinderen. Denk dan aan de Sinterklaas, Kerst, Carnaval vieringen, maar ook het pleinfeest, de projectweek en alle andere activiteiten die de school organiseert voor de kinderen worden ondersteunt door de AC.

Al deze activiteiten kosten op de een of andere manier geld, en daarvoor wordt u jaarlijks gevraagd een vrijwillige bijdrage van € 15,- per kind te doen, zodat de AC de diverse activiteiten kan bekostigen. OBS Die Heenetrecht krijgt namelijk voor het organiseren van de activiteiten geen geld van de overheid, en om deze toch te kunnen bekostigen het hele jaar, is dit zogenaamde schoolfonds in het leven geroepen. Er bestaat een mogelijkheid om dit bedrag te declareren bij de Gemeente Tholen.

Tevens worden van de bijdrage af en toe ook wat grotere zaken aangeschaft. Met name afgelopen schooljaar 2011/2012 zijn daar de volgende voorbeelden van te noemen: een aantal nieuwe toestellen op het schoolplein, een kleine uitbreiding van de fietsenstalling op het schoolplein, een nieuwe soundmixer/geluidsinstallatie, nieuw servies. Met al deze voorbeelden kan de school weer jaren vooruit om het nuttige met het aangename te verenigen voor de leerlingen op school. Elk kind heeft zo op zijn/haar eigen manier profijt van deze bovenstaande voorbeelden.

Zoals wel vaker wordt gememoreerd, een school kan niet bestaan zonder kinderen, maar zonder kinderen zijn er ook geen ouders, en zonder ouders geen OR, en de school is weer in grote mate afhankelijk van de AC bij vele zaken. Dus, eigenlijk hebben we elkaar allemaal een beetje nodig. De OR hoopt dan ook op medewerking van u, bij de diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Als dank hiervoor wordt aan het einde van het jaar altijd een koffie-ochtend georganiseerd op school.
Mocht u naast de hulp die u biedt op school, ook interesse hebben in de werkzaamheden van de OR, dan bent u altijd van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. Ieder lid van de OR heeft een bepaalde "houdbaarheidsdatum", en het is altijd prettig te weten, dat er een opvolger klaar staat, mocht er een lid van de AC vertrekken. De leden van de AC blijven in principe in de AC, zo lang zijn/haar kinderen op school zitten, tenzij men door omstandigheden eerder wil stoppen.
Nogmaals, mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem even contact op met 1 van de eerder genoemde leden van de AC, en wij trachten op een zo adequaat mogelijke manier u van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

AC OBS Die Heenetrecht
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl