TSO

Onze TSO wordt verzorgd door mevr. B. Mosch.

De school huurt voor het overblijven een extra ruimte bij de voetbalvereniging. Deze accommodatie is veilig en gemakkelijk te bereiken.

Het bestuur van onze school heeft voor alle betrokkenen bij het overblijven een w.a.-verzekering afgesloten.

U als ouder sluit een overeenkomst met mevr. Bea Mosch. De kosten per kind bedragen € 2,50 per dag. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket en drinken mee. Voor eventuele vragen of verdere informatie kunt u zich wenden tot Janet Hakkeling of de overblijfkracht,

Bea Mosch
Kalisbuurt 44
4698 CS Oud-Vossemeer
0166-672165 of 06-15562996

De organisatorische en de financiële verantwoording van het overblijven zijn in een convenant vastgelegd.
Minstens twee keer per jaar wordt deze overeenkomst met Bea's TSO, de medezeggenschapsraad en de directie geëvalueerd.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl