Kennismaken

Medezeggenschapsraad

IMG_4912

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten bij deze besluitvorming.

Wat doet de MR?

De taak van de MR bestaat onder meer uit meedenken met de directie en toetsen van besluiten.Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het jaarplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

De MR-leden zijn:

Ouderleden

  • Jelle Pool, aftredend
  • Piet Potappel (voorzitter en lid GMR)
  • Vacature

Teamleden

  • Vivian van Linden (lid GMR)
  • Ingeborg van Vossen

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO).

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de MR? Schroom niet om een van de MR-leden aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen via de voorzitter: mr.obsdieheenetrecht@octho.nl

Maak kennis met ons team

Op Die Heenetrecht werkt een enthousiast betrokken team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen we je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Op onze school creëren we kansen voor leerlingen. Kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.