Kennismaken

Missie en visie

IMG_4909

Kansrijk jouw toekomst tegemoet!

Op onze school creëren we kansen voor leerlingen. Kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst. Dat doen we in een kleine, levendige school met veel aandacht voor elk kind. We kennen alle kinderen en weten daardoor precies hoe ze leren en wat ze nodig hebben om tot optimale resultaten te komen. In onze kansrijke combinatiegroepen leggen we een stevige basis voor lezen, spelling, rekenen en taal, maar hebben we ook aandacht voor creativiteit.

Kernwaarden

Centrale waarden binnen de school zijn Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect (STAR). Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan de wijze waarop we met elkaar omgaan en waarop ons onderwijs is ingericht. Die Heenetrecht is een plek waar kinderen in de basisschoolleeftijd volop tot ontwikkeling komen en waar aan deze kernwaarden inhoud wordt gegeven.

Maak kennis met ons team

Op Die Heenetrecht werkt een enthousiast betrokken team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen we je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Op onze school creëren we kansen voor leerlingen. Kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.