Kennismaken

Kansrijk onderwijs

IMG_5008

Op Die Heenetrecht denken we in mogelijkheden. We bieden onderwijs op maat dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo kan ieder kind groeien en zich op een unieke manier ontwikkelen. Daarbij sluiten we met ons onderwijs aan op het niveau van elk kind. Samen leren, samen werken en plezier maken, horen bij het onderwijs op onze school.

Kansrijke combinatiegroepen

In onze combinatiegroepen leggen we een stevige basis voor lezen, spelling, rekenen en taal. We maken kansrijke combinaties bij onze instructies. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, andere kinderen hebben juist een verlengde instructie nodig. En er zit altijd wel een maatje in de klas dat een ander kind een stapje verder kan helpen.

Kindgericht

We vinden het belangrijk dat alle kinderen op hun eigen manier groeien en daarom geven we eigentijds onderwijs dat de leerlingen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Voor de kernvakken werken we met leerlijnen voor het basisonderwijs, waar we ambitieuze doelen voor opstellen. Zo houden we zicht op de ontwikkeling van de groep en de individuele leerling en sluiten we het onderwijs daar zo goed mogelijk op aan.

Stergroep

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan de intensieve instructie en verwerking in de klas, is er de stergroep. Zij krijgen in deze groep extra instructie voor een bepaald onderdeel van een leervak waar ze nog moeite mee hebben. Ook is er aandacht voor de werkhouding, aanpak en de emotionele ontwikkeling van het kind.

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft OcTHO een bovenschoolse plusklas op obs De Casembroot.

ICT-vaardig

We werken op school zowel schriftelijk als digitaal. Vanaf groep 1 leren de kinderen al digitaal te werken en vanaf groep 3 werken de leerlingen met een Chromebook. We maken gebruik van software waarbij de kinderen hun werk digitaal maken in plaats van in een werkboek. De kinderen zien meteen of hun antwoord goed of fout is en krijgen de kans om zichzelf te verbeteren. De leerkrachten bieden hulp waar nodig. Daarnaast is werk op maat mogelijk: moeilijkere opgaven of juist herhalingsopgaven, net wat het kind nodig heeft.

Alle digitale vaardigheden komen bij de doorlopende leerlijn digitale geletterdheid aan bod. We maken in alle groepen gebruik van de methode ‘Delta de Draak’. Kinderen krijgen les in informatievaardigheden, ‘computational thinking’, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden.

Maak kennis met ons team

Op Die Heenetrecht werkt een enthousiast betrokken team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen we je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Op onze school creëren we kansen voor leerlingen. Kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.