Kennismaken

STAR

IMG_5238

Sportiviteit - Teamwork - Acceptatie - Respect

Centrale waarden binnen onze school zijn Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Deze kernwaarden staan voor de manier waarop wij met elkaar omgaan en waarop ons onderwijs is ingericht. Die Heenetrecht werkt volgens de STAR-methodiek om de sociale vaardigheden van de kinderen te vergroten.

De STAR-methode van Fun4all is in opdracht van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB) ontwikkeld. Deze sportieve normen en waarden worden bij de leerlingen onder de aandacht gebracht via lessenreeksen in de klas, zowel door de groepsleerkracht als door een externe docent. STAR is niet alleen voor de leerlingen bedoeld, maar geeft ook handvatten met lessen voor docenten, ouders en verzorgers.

Sportiviteit

‘Oog voor elkaar’. Sportiviteit passen we toe in de breedste zin van het woord, dus niet alleen in spel. Onderwerpen zoals gezondheid, elkaar helpen en elkaar begroeten komen eveneens ruimschoots aan bod.

Teamwork

‘Samen zijn we sterk en kunnen we meer’. Teamwork betekent samenwerken, sociaal gedrag tonen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Geloof ook in jezelf, je mag er zijn. Als we samenwerken dan is de uitkomst van 1 + 1 meer dan 2.

Acceptatie

‘Iedereen is welkom’. Acceptatie gaat om het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn. Het gaat ook over bepaalde normen en waarden accepteren en iemand respecteren zoals die persoon is, ongeacht huidskleur, geloof, uiterlijk, sekse en geaardheid. Acceptatie staat eveneens voor consequenties accepteren en afspraken nakomen.

Respect

‘Durf te leren door te spreken en te luisteren’. Respect staat voor de samenvatting van alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand laten uitpraten, beleefdheidsvormen, plaag- en pestgedrag of met humor de spanning doorbreken. In het kort komt het erop neer dat we elkaar behandelen zoals jezelf graag behandeld wilt worden.

Eefje Simons, directeur Die Heenetrecht:
‘De leerlingen zijn elke keer weer enthousiast als Roel Stuifmeel (Fun4all) komt. In een actieve en sportieve les weet Roel de kinderen aan te zetten tot zelfreflectie, interactie en zicht op de ander. Er is veel begrip voor het gedrag van anderen en de kinderen zijn beter aan te spreken op hun manier van doen. STAR is door de hele school bekend en deze methode geeft handvatten voor een eenduidig beleid op omgaan met elkaar en elkaars spullen. STAR biedt een uitdagende setting waarin we elkaar ontmoeten, beter leren kennen en begrip voor elkaar leren krijgen.’

Schets_Versie_Live_14_April

Maak kennis met ons team

Op Die Heenetrecht werkt een enthousiast betrokken team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen we je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Op onze school creëren we kansen voor leerlingen. Kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.