Kennismaken

Samen met ouders

IMG_5052

De betrokkenheid, het enthousiasme en de hulpvaardigheid van ouders is groot, net als het saamhorigheidsgevoel. Daar zijn we trots op, want samen gaan we voor goed onderwijs dicht bij huis.

Wij vinden het belangrijk om goede contacten en ‘korte lijntjes’ met alle ouders te hebben. Samenwerking, communicatie, korte lijnen en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van het kind zijn van belang om ongewenst gedrag te voorkomen. De driehoek school-ouders-leerling is cruciaal voor een optimale ontwikkeling.

Contact met leerkracht

Schroom niet om vragen te stellen of om even iets te vertellen. Wanneer je na schooltijd een gesprek met de leerkracht wilt, kun je het best een afspraak via Parro maken.

Ouderportaal Parro

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal Parro ontvang je berichten, foto’s en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Oproep klankbordgroep

Vind jij het leuk om als ouder mee te denken over de ontwikkelingen van de school? Geef je dan op voor de klankbordgroep van Die Heenetrecht, die we naast de medezeggenschapsraad (MR) hebben.Met deze groep ouders sparren we over onze toekomstplannen, analyseren we enquêtes die we onder ouders hebben uitgezet en bespreken we hun ervaringen met onze school.

Maak kennis met ons team

Op Die Heenetrecht werkt een enthousiast betrokken team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen we je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Op onze school creëren we kansen voor leerlingen. Kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.