Kennismaken

Actief en creatief

IMG_5103

Op Die Heenetrecht leren kinderen hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Kinderen leren via actieve werkvormen vaardigheden die passen bij de moderne tijd. We besteden veel aandacht aan rekenen en taal en hebben oog voor creativiteit, cultuur en de natuur. Zo creëren we een rijk onderwijsaanbod, waarbij we onze leerlingen uitdagen en probleemoplossend leren werken.

Actief leren

Door te bewegen, komen de hersenen ook in beweging. Daarom maken we veel gebruik van actieve werkvormen. Leerlingen leren daardoor leuker, sneller en beter. Ook bij de basisvakken zoals rekenen en spelling maken we gebruik van actief leren. Dit doen we niet alleen in het lokaal, maar ook buiten.

Wereldoriëntatie

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek werken we met de lesmethode Blink, waarmeeleerlingen actief hun kennis van de wereld vergroten. Thema’s zoals klimaatverandering, verschillen tussen culturen en de verdeling van ons voedsel zijn hierin leidend. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen, inclusief burgerschap, vanzelf aan bod.

Kunst en Cultuur

Naast de reguliere lessen op het gebied van cultuur, is er voor alle scholen van OcTHO een aanbod op het gebied van cultuur, zoals muziek, drama, dans en beeldende kunst. Samen met het centrum voor kunst- en cultuureducatie wordt er jaarlijks een programma opgesteld. Zo krijgen de kinderen de kans om op alle gebieden van cultuur te ontdekken waar hun interesses liggen.

Natuur

Kinderen leren met al hun zintuigen, niet alleen door te lezen en te luisteren, maar vooral door te voelen, te ruiken, te beleven en te doen. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten de klas kunnen kennismaken met natuur en milieu. Spelen in de natuur is leuk en gezond. Je leert het best over de natuur als je er middenin staat en dat doen we samen met onze Natuur(groot)ouders.

Maak kennis met ons team

Op Die Heenetrecht werkt een enthousiast betrokken team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Aanmelden kennismaking

Wil je meer weten over onze school? Dan nodigen we je van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Onze missie en visie

Op onze school creëren we kansen voor leerlingen. Kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.